Havocongres

Havoplatform

Home / Havoplatform

Havoplatform

Ongeveer de helft van de leerlingen in het voortgezet onderwijs zit op het vmbo. Een veel kleiner percentage zit op het atheneum of gymnasium. Maar hoe staat het met de havoleerlingen? En wat is hun status? Een veelgehoord vooroordeel: een opgepimpte vmbo-leerling of een mislukte vwo-leerling. Wie is eigenlijk de havo leerling? Wat is zijn identiteit en hoe leiden we de havoleerlingen op en nog belangrijker hoe bereiken we dat een havo-scholier zich trots voelt havo-scholier te zijn?

Dat zijn de kernvragen die het Havoplatform bij haar oprichting zichzelf gesteld heeft. Vanuit hun betrokkenheid met havo-onderwijs hebben een aantal schoolleiders het havoplatform opgericht.

Het havoplatform is een onafhankelijke organisatie. Het havoplatform is van en voor iedereen die met en voor havisten werkt.

Kernactiviteiten van het havoplatform zijn de website, de organisatie van een congres en netwerkbijeenkomsten en door standpunten in te nemen en te publiceren over de havo. Hierdoor heeft het havoplatform de status verworven van een landelijke spreekbuis en ondersteuner voor iedereen in het onderwijs die met het havo-onderwijs te maken heeft.

In de nieuwsrubriek wordt het actuele nieuws vermeld en in de nieuwsbrieven geeft het havoplatform meer achtergrondinformatie over relevante havo-onderwerpen of thema’s uit het onderwijs die zijdelings voor de havo van belang zijn.

Meer weten? Kijk op: www.havoplatform.nl

Aanmelden TROTS OP HAVO!